AKTUALNOŚCI
Dowiedź się jakimi wydarzeniami żyje nasza szkoła
26.01.2018r.
Gminny Konkurs Kolęd i PastorałekNasz zespół wokalno - instrumentalny w składzie : Martyna Łuczak Weronika Głowacz, Julia Mirocha, Emilia Mirocha, Hubert Łuczak oraz Mateusz Pieronkiewicz wyśpiewali I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 25.01.2018r. w SP w Bieńkówce.  Solistka Dagmara Głuc zajęła II miejsce oraz duet Weronika i Wojciech Nowak II miejsce.
Gratulujemy!
opiekun: E. Trzop
22.01.2018r.
Konkurs " Babiogórska szopka regionalna"Szopka rodziny Pieczarów zdobyła I miejsce w Powiatowym Konkursie " Babiogórska szopka regionalna", który odbył się 21.01.2018r. w Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.
Gratulujemy!
17.01.2018r.
Koncert kolęd22 grudnia w pięknej świątecznej scenerii odbył się szkolny koncert kolęd.
W kategorii kl. I - III
I miejsce duet Weronika i Wojciech Nowak
II miejsce Chorąży Amelia , Chrapek Alicja - akompaniament Filip Chorąży
III miejsce duet Amelia Matuła i Milena Biela
wyróżnienie Martyna Moskała.
W kategorii klas IV - VII
I miejsce: Milena Łuczak, Martyna Łuczak, Weronika Głowacz, Julia Mirocha, Sławomir Ptak, Emilia Mirocha, Patryk Głowacz, Małgorzata Mirocha
II miejsce duet Magdalena Strączek i Mateusz Pieronkiewicz
III miejsce zespół w składzie : Konrad Bienias, Mateusz Mirocha , Dominik Rakowski, Konrad Dyrda.
wyróżnienie : Franciszek Kąkol, Michał Bukowski oraz Amadeusz Iskra.
Gratulujemy!
opiekun: E. Trzop
10-01-2018 R.
ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI15 lutego 2017 r.weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. 
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III. 
W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż: 
4,34 zł za każdą z sześciu części „Szkolni przyjaciele ” do klasy I szkoły podstawowej;
4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej. 

Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek : 89812800050030355020000060.  W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy…”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.
 W przypadku klas IV- VII i klas gimnazjalnych rodzic stosuje się do zapisu zawartego w regulaminie udostępniania podręczników czyli koszt zakupu podręcznika z dotacji celowej . O cenie zniszczonych podręczników informuje nauczyciel biblioteki.
sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl